ทะเลสาบบริเวณ Blue Valley ที่มีเขาหิมะมังกรหยกอยู่เบื้องหลัง

ลี่เจียง: ชีวิตเนิบช้า วิถีชุมชนและธรรมชาติอันบริสุทธิ์

ตามเราไปเที่ยวในดินแดนที่หิมะปกคลุมยอดเขามังกรหยกอันศักดิ์สิทธิ์..เมืองที่มีนามว่าลี่เจียงกัน