ตามรอย Martin Luther ในเยอรมัน 1

วันที่ 31 ตุลาคม 1517 นักบวชหนุ่มวัย 33 นามว่า Martin Luther ได้ตัดสินใจอย่างกล้าหาญเด็ดเดี่ยวที่จะประกาศความคิดเห็นต่างของตนที่ไม่เห็นด้วยกับกับพระศาสนจักรโรมันคาทอลิกให้คนทั่วไปได้รับรู้ หลักใหญ่ใจความที่ Luther โจมตีและไม่เห็นด้วยก็คือ “การขายใบไถ่บาป” (ไอเดียคือเพียงแค่มีฐานะสูง มีความสามารถในการบริจาคและซื้อใบไถ่บาปก็จะได้รับการลดบาปมากกว่าผู้ที่ยากจน) โดยหลวงพ่อ Luther ได้นำข้อเสนอของตนทั้ง 95 ข้อเขียน (95 Theses) ไปตอกไว้ที่ประตูไม้ในตอนนั้นของโบสถ์ All Saint Church หรือที่รู้จักกันในอีกชื่อว่า Castle Church เมืองวิทเทนเบิร์ก (Wittenberg) เยอรมันนี


จากเหตุการณ์การลุกขึ้นมากล่าวโต้แย้งถึงสิ่งที่ไม่เห็นด้วยของบาทหลวงจากเมืองชายขอบของ Saxony ในวันที่ 31 ตุลาคมเมื่อห้าร้อยปีที่แล้ว ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าจากแรงกระเพื่อมเล็กๆ นี้กลับส่งผลให้ศาสนาคริสต์ที่ก่อตั้งมายาวนานเป็นพันปี มีการแยกเป็นนิกายโปรแตสแตนท์ (Protestant: ผู้ประท้วง) นิกายของผู้ที่ไม่ศรัทธาในโป๊ป ไม่เชื่อในการไถ่บาป ไม่มีการสารภาพบาป เชื่อในหลักคัมภีร์ไบเบิ้ล ลดละเลิกพิธีกรรมหันมาเน้นการอ่านพระคัมภีร์ การเห็นต่างและกลายมาเป็นนิกายอื่นล้วนแล้วแต่เริ่มต้นและได้รับการจุดประกายจากประตูบานนี้ ณ เมืองที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะกล้าลุกขึ้นขัดแย้งกับศาสนจักรแห่งนี้นี่แหละ

แต่กว่าจะได้รับการยอมรับ กว่าจะกล้าลุกขึ้นมาพูด กว่าจะรอดพ้นคมหอกคมดาบและการตามล่าของศาสนจักร กว่าจะมีคนเชื่อและดำเนินรอยตาม ทุกอย่างที่กล่าวมาล้วนแล้วใช้เวลาและมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายซุกซ่อนตัวอยู่เบื้องหลังความสำเร็จอันสวยหรู (แน่นอนเพราะปฏิรูปสำเร็จแล้วไม่โดนฆ่าตายไง) ทั้งเรื่องสายสัมพันธ์ การเมือง เพื่อนพ้อง บารมี ความรู้ ลูกศิษย์ ฯลฯ

“ทุกความสำเร็จย่อมมีคนเบื้องหลังเสมอ”

…โปรดติดตาม…

แบ่งปันความสุข
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *